Norsk : Engelsk
   
 

Hotellet har eksistert som overnattingsbedrift siden 1988. Fram til 1991 har virksomheten hatt karakter av fritidssyssel. Eieren Aina Solbakk leide da ut noen rom til turister. Romkapasiteten har øket jevnt og antall senger er i år 2004 øket til 100.

Det er den samiske kulturen, fuglefjell og fiskeren på kysten som er blitt hotellets varemerke. Ainas far Kalle, fiskeren himself, drar daglig ut med sin velbrukte fiskebåt for å hente «dagens fangst» som middagsmat til gjestene. Ferskere og bedre mat finnes knapt som våre gjester får nyte godt av. De fleste av dem er europeiske gruppereisende, mest fra Tyskland.

Vår kultur og identitet presenteres gjennom generell informasjon i brosjyrer, gjennom internett og på informasjoner i forbindelse med gjestenes middagssamlinger i restauranten. Gjestene kan på denne måten selv komme nær det lokale livet og få direkte kunnskap om områdets folk og kultur.

Stedet Kamøyvær på Nordkapp der hotellet ligger, ca 20 km fra Nordkapplatået, er et lite driftig fiskevær som vokste frem i begynnelsen av 1900 tallet. De fleste flyttet hit fra Oppnan, et nå fraflyttet vær helt ute i havgapet. I dag bor det ca 140 mennesker i Kamøyvær. Like ved er fuglefjellet Store Kamøya med en hekkende krykkjekoloni. De fleste innbyggerne lever av fiskeriene. Foruten flere mindre og større fiskebåter, er det her fiskebruk, skole og barnehage. Nordkappturismen setter også mer og mer sitt preg på stedet. Det er etablert flere overnattingsbedrifter, med Hotell Árran Nordkapp som den store.